KWALITEIT

Ik ben aangesloten bij:

  • De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).
  • Het Register Belastingadviseurs (RB)

Dit betekent dat ik een professionele opleiding heb gevolgd en beschik over actuele vakinhoudelijke kennis. Ik houd mijn kennis op peil met vakliteratuur en (bij)scholing.

 

Omdat ik bij bovenstaande beroepsgroepen ingeschreven sta:

  • Ben ik gebonden aan gedrags- en beroepsregels.
  • Ben ik onderworpen aan tuchtrechtspraak.
  • Heb ik altijd waarneming ter beschikking zodat u op continuïteit kunt rekenen als ik wegens omstandigheden mijn werkzaamheden (geruime tijd) moet staken.
  • Heb ik de voor mijn beroep verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten.

Algemene voorwaarden

Op de werkzaamheden/diensten van Dia Nuevo zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de NBA. De huidige algemene voorwaarden zijn op 30 januari 2013 gedeponeerd bij de Griffier van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 6/2013.

Klachtenregeling Dia Nuevo

CONTACT

Homoetsedreef 6

4024 JP Eck en Wiel

T 06 28 38 36 53

E info@dianuevo.nl

 

KvK 63614693

BTW-id NL170002172B03

Beconnummer 656562

 

© Copyright 2017 Dianuevo

Webdesign | Rozelie

Teksten | Blauwschaap